Zvolte si typ nemovitosti

Služby

Pomůžeme Vám bezplatně zajistit celou řadu služeb spojených s pořízením Vaší nemovitosti

Co můžete mít hrazeno z pojištění domácnosti/ne­movitosti:

Živelné události (požár, vichřice, krupobití apod.)

 • Vodovodní havárie
 • Krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením
 • Vandalismus
 • Poškození stavebních součástí
 • Povodně a záplavy
 • Zkrat, rozbití skla, nepřímý úder blesku, přepětí, zatečení srážek

Co Vám pomůže pojištění vyřešit:

 • Spory po nákupu vybavení vaší domácnosti (reklamace, apod.)
 • Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony, atd.)
 • Další spory jakkoli související s vaší domácností např. sousedské spory

Pojištění zahrnuje rovněž:

 • Zdarma odpovědnost vlastníka nemovitosti, či člena domácnosti za způsobené škody.
 • Vyřídíme Vám pojištění, abyste byli schopni splácet úvěr i při nenadálých životních situacích.

Kontaktní osoba:

David Mašlonka

Máte dotazy? Kontaktujte nás: